Romenie

EU REGISTRATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  EU REGISTRATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  WESSO DVG 2023 2025

* Biocidal Product details

ICELANDIC AUTHORISATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  ICELANDIC AUTHORISATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  BIOCIDAL PRODUCT FACTSHEET

NORWEGIAN AUTHORISATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  NORWEGIAN AUTHORISATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  BIOCIDAL PRODUCT FACTSHEET

Fișă cu date de securitate (FDS)

  SDS WESSOCLEAN GOLD LINE EU (ENG) 2024

  WESSO Instructions for use GOLD LINE EU 2023 ENG

Arabic

  SDS WESSOCLEAN GOLD LINE EU 2023 ARAB

  WESSO Instructions for use GOLD LINE EU 2023 ARAB

Danish

  SDS WESSOCLEAN GOLD LINE EU 2023 DK

  WESSO Instructions for use GOLD LINE EU 2023 DK

Fișele cu date de securitate (FDS) sunt documente care conțin informații despre proprietățile substanțelor chimice și oferă sfaturi cu privire la măsurile care trebuie luate în caz de accident sau urgență. Ele reprezintă un instrument important pentru a asigura manipularea, depozitarea și utilizarea în siguranță a substanțelor chimice în mediul de lucru. SDS conține de obicei informații despre proprietățile fizice și chimice ale produsului, potențialele pericole pentru sănătate și mediu, măsurile de prim ajutor, măsurile de stingere a incendiilor, măsurile în caz de accidente, manipulare și depozitare, controale ale expunerii și protecție personală, stabilitate și reactivitate, informații toxicologice și considerații privind eliminarea.

GGold Line producție / distribuție