Nederlands

Safety Data Sheet (SDS)

  SDS WESSOCLEAN GOLD LINE EU 2023 NL

  WESSO Instructions for use GOLD LINE EU 2023 NL

Safety Data Sheets (SDS) zijn documenten die informatie bevatten over de eigenschappen van chemicaliën en advies geven over de maatregelen die moeten worden genomen bij een ongeluk of noodsituatie. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel om de veilige hantering, opslag en gebruik van chemicaliën in de werkomgeving te waarborgen. SDS bevatten meestal informatie over de fysieke en chemische eigenschappen van het product, de potentiële gezondheids- en milieugevaren, de eerste hulpmaatregelen, blusmaatregelen, maatregelen bij ongevallen, hantering en opslag, blootstellingsbeheersing en persoonlijke bescherming, stabiliteit en reactiviteit, toxicologische informatie en verwijderingsoverwegingen.

Gold Line productie / distributie