Українська

РЕЄСТРАЦІЯ В ЄС WESSO GOLD LINE

  EU REGISTRATION WESSOCLEAN GOLD LINE

  WESSO DVG 2023 2025

* Biocidal Product details

Safety Data Sheet (SDS)

  SDS WESSOCLEAN GOLD LINE EU (ENG) 2024

  WESSO Instructions for use GOLD LINE EU 2023 ENG

Паспорти безпеки (ПБ) – це документи, які містять інформацію про властивості хімічних речовин і в яких надаються рекомендації щодо заходів, яких слід вжити в разі нещасного випадку або надзвичайної ситуації. Вони є важливим інструментом для забезпечення безпечного поводження, зберігання та використання хімічних речовин у робочому середовищі. Паспорти безпеки зазвичай містять інформацію про фізичні та хімічні властивості продукту, потенційну небезпеку для здоров’я та навколишнього середовища, заходи першої допомоги, заходи пожежогасіння, заходи на випадок нещасних випадків, поводження та зберігання, контроль впливу та індивідуальний захист, стабільність та реакційну здатність, токсикологічну інформацію та міркування щодо утилізації.

Виробництво / дистрибуція Gold Line